Retningslinjer for gjester / transportører ifb. Covid-19

Retningslinjer for gjester/transportører til Barel i forbindelse med Covid 19.

(Announcement in norwegian only)

Vi følger regjeringen sin oppmoding og har innført generelt lukket fabrikk og kontorer, for besøk.

Vi har fokus på rengjøring, hygiene og smittevern. Leverandører samt vareleveranser som må utføre nødvendige tjenester for å opprettholde drift, blir tatt imot med forhåndsregler.

Transportører som ankommer fra utlandet, bes om å ikke delta i lossing av bil. Barels lageransatte vil håndtere dette. Transportør bes om å opprettholde 2m avstand til våre medarbeidere og skal ikke benytte seg av felles arealer. Vi vil i perioden ikke signere på håndholdte skanner O.L ved varemottak.

Gjester/besøk som er vurdert nødvendig grunnet planlagt drift bes følge FHI retningslinjer. Håndsprit er tilgjengelig i kantine og ved inngang til produksjon og lager. Møter og annen kommunikasjon skal avholdes via telefon/data hvis dette er mulig.

  • Ingen håndtrykk eller klem
  • Gjerne 2m avstand mellom personer
  • Bruk håndsprit
  • Eget toalett for gjester/transportører ved enden av gangen i andre etasje.
  • Kontakt med færrest mulige ansatte.

 

Administrasjonen arbeider i størst mulig grad hjemmefra. Vi er tilgjengelig for kunder og henvendelser pr. telefon og e-post. Møter gjennomføres via skype eller teams.

Framover forholder vi oss til lover og bestemmelser fra myndigheter, og det kan selvsagt medføre løpende endringer.

Om du har spørsmål så kontakt oss gjerne – https://www.barel.no/contact-us/

TLF: 789 70 070