Kvalitet

For oss i Barel er det avgjørende at kundene kan ha tillitt til våre produkter og produksjonsprosesser. Vi jobber hardt hver dag for å levere produkter av god kvalitet for å skape og opprettholde tilliten vi får fra våre kunder.

Barels visjon er å utvikle, produsere og levere kvalitetsprodukter innenfor våre nisjer som imøtekommer kundens spesifikasjoner, krav og forventninger, samt. nasjonale og internasjonale myndighets bestemmelser. Dette skal oppnås ved samarbeid, forståelse og medvirkning i alle ledd i organisasjon. Kundens krav skal fremstå som våre egne krav.
Basert på denne visjonen er Barel medlem av International Quality Network – IQ Net, og er sertifisert etter standardene NS-EN ISO 9001:2015, ATEX direktiv 2014/34/EU og IECEx Scheme. I tillegg er vi en Magnet JQS registrert leverandør.

Her kan du laste ned våre kvalitetsertifikater: