PRESSEMELDING – 26.05.2020

Kirkenesbedriften Barel inngår utviklingsavtale med Aker BP med sterk støtte fra Innovasjon Norge Arktis

 

Barel har inngått en innovasjonskontrakt med Aker BP om å lage smarte løsninger til olje- og gassektoren. Prosjektet som er delfinansiert av Innovasjon Norge Arktis og som skal spare olje – og gassinstallasjoner for store mengder vedlikehold knyttet til belysning, er allerede i gang. Første utprøvning blir på Valhallfeltet i årsskiftet 2021/2022.

Stort og spennende for Barel

Prosjektet har et budsjett på over 20 millioner kroner. For nisjeselskapet Barel vil dette kreve nye investeringer, men også skape store muligheter for nye markeder og produktserier. Barel bygger nå opp større kapasitet på utvikling og produksjon for å gjennomføre prosjektet. I tillegg vil det være behov for avansert og spesialisert testing, noe som i seg selv kan åpne for nye muligheter med Barel som en del av et Arktisk testsenter.

  • En merkedag på øverste hylle i vår 27 års historie. Vi er utrolig stolte, glade og ydmyke for den interesse og tillit Aker BP viser oss gjennom et utfordrende prosjekt. Dette markerer et skikkelig gjennombrudd for våre tanker og ideer om hvordan Barels teknologi kan utnyttes for elektronikk i eksplosjonsfarlige omgivelser. Vi tror at løsningene som blir valgt i prosjektet vil åpne flere og større markeder for Barel.

Vi er samtidig takknemlige for den support og velvilje som Innovasjon Norge Arktis har vist gjennom deres deltakelse i prosjektet, med gode faglige og økonomisk bidrag, sier Geir Torbjørnsen daglig leder i Barel AS.

 

  • Barel er en liten bedrift med stor kompetanse og kunder over hele verden som vi er veldig glade og stolte av å få samarbeide med. Dette innovasjonsprosjektet er viktig og spennende og kan bety store besparelser for industrien. Samtidig kan det gi stor inntjening for bedriften, sier Heidi Andreassen hos Innovasjon Norge

Kirkenes som teknologihovedstad i øst

Barel har gjennom mange år og med gode resultater bygget et solid rykte som en kvalitetsleverandør av elektronikk innen olje – og gassektoren. Parallelt med dette har Barel og virkemiddelapparatet med blant annet Sør-Varanger Utvikling, jobbet for å bygge et teknologinettverk på tvers av lokale bedrifter i Kirkenes og omegn. Dette åpner nye dører for lokale bedrifter, da man ved slikt samarbeid kan klare å samle kompetanse som gir svært spennende muligheter. Et konkret resultat av dette arbeidet er dette prosjektet der også den lokale teknologibedriften Gamnes & Bror er med.

  • Vi har helt siden oppstarten blitt tatt imot med åpne armer hos Barel og synes dette prosjektet er svært spennende å være med på. Det er utrolig morsomt å se hva man kan få til, også fra Kirkenes, sier Vegard Gamnes, daglig leder i Gamnes & Bror.

Aker BP vil redusere vedlikeholdskostnader

Prosjektet, som heter Arktisk Smartlight, skal i første fase utvikle smarte løsninger for offshore oljeplattformer. Det er i dag et stort behov i sektoren for å redusere kostnader til kontroll og vedlikehold av belysningsutstyr. Prosjektet skal adressere nettopp disse utfordringene: Målet er å redusere behovet for kontroll og vedlikehold, samt bedre kunne forutse feil på utstyr før de oppstår.

  • Vi har over flere år sett et økende behov for smarte digitale løsninger for å gjøre oss mer konkurransedyktig og fremtidsrettet. Dette prosjektet er midt i blinken i denne satsningen for oss, mener Thomas Hoff-Hansen VP Operations Excellence i Aker BP.

Behov for kompetent arbeidskraft

Barel og Øst-Finnmark for øvrig ser stadig økende behov for teknologikompetanse. Området er kanskje det i Norge som ligger lengst unna utdanningsinstitusjoner, noe som gjør rekruttering krevende.

Vi håper at slike prosjekt kan bidra til å gjøre regionen mer attraktivt, også for teknologer. Det er ikke tvil om at markedet for slike løsninger er der og er økende, og Kirkenes og Øst-Finnmark bør satse nå for å ta sin plass i denne reisen – utfordrer Geir Torbjørnsen

———————————————————

Kontakter:

Barel AS – Daglig leder Geir Torbjørnsen, 90 617 776 – geir@barel.no

Aker BP – Pressetalsmann Ole Johan Faret, 402 24 217 – ole-johan.faret@akerbp.com

Innovasjon Norge Arktis, regiondirektør Linda Beate Randal, 918 30 833

Innovasjon Norge Arktis, teamleder og seniorrådgiver Heidi Andreassen, 416 50 358