Våre produkter

Barel produserer hovedsaklig elektronikk og tilbehør til belysningsprodukter. Vårt produktspekter kan deles i to, de produktene Barel eier og de vi produserer på kontrakt (leieproduksjon). Produktene innen EX-elektronikk er eid av Barel og er vår nisje. Barel er i dag en av de beste Ex-leverandørene i verden, kjent for god kvalitet og lang levetid på produktene. I tillegg har Barel leieproduksjon for interiørbelysning til fly, lyslister til skip og varmeprodukter.

Ex-produkter

Barel er en produsent og leverandør av utstyr til bruk i Ex-lysarmaturer. Herunder elektroniske ballaster med og uten nødlysomformer, lampeholdere og batterier.

Barel tilfredsstiller kravene til produksjon av utstyr til Ex områder iht. ATEX, IECEx og INMETRO.

Ex-produkter er beregnet brukt i områder med potensielt eksplosive atmosfærer, hvor eksplosjonsfaren skyldes at luften er blandet med brennbare gasser, damper, svevende væskedråper eller støv. Dette er steder som f.eks. legemiddelindustrien, bilindustrien, romfart, strømforsyning, verksteder, olje- og gassindustrien og i gruver.

For gasser, damper og svevende væskedråper deles eksplosjonsfarlige områder inn i tre soner ut fra hvor stor sannsynlighet det er for at eksplosive gasser er til stede:

  • Sone 0: Kontinuerlig til stede eller til stede i lange perioder (>1000 timer/år)
  • Sone 1: Sannsynlig at gass er til stede under normal operasjon (>10
  • Sone 2: Gass kan forekomme (

Barels Ex-produkter er sertifisert for bruk i sone 1 og 2 / EPL Gb, Kategori II 2G.

Nødlys

Barel lager nødlysstyringer til bruk i lysarmaturer med lysrør og nøddrift på batteri.

Barels nødlysstyringer bruker fem-pol-teknologi og kan brukes både på HF og magnetiske ballaster. Nødlysstyringene passer til mange typer lysrør: T5, T8, TC-S/E, TC-L, TC-DD/E, TC-TE og T-R-16, samt at de har egenskaper som forvarming og permanent oppvarming av katode (i lysrørene) ved nøddrift.

Tilbehør til ex-produkter

Av tilbehør til belysning leverer Barel lampeholdere, batterier og gjennomgangskoplinger.