Åpning av ny fabrikk

Fredag d 07.11.2014 var det offisiell åpning av den nye fabrikk til Barel AS.
Kl 13 var det offisiell åpning ved grunnlegger av Barents samarbeidet og tidligere utenriksminister, Thorvald Stoltenberg, hvoretter det var omvisning for de inviterte gjestene i de nye lokalene. Etter omvisningen var det servering i kantina på Barel, med taler og overrekkelse av gaver. Det var representanter fra både norske og russiske institusjoner.
KL 18 var det en uformell fest i de gamle lokalene med mat, drikke og levende musikk. Barels kunder og samarbeidspartnere var invitert, det samme var håndverkerne som var ansvarlige for oppføring av nybygget.
De ansatte på Barel har fått en helt ny arbeidsplass i moderne lokaler tilpasset produksjonen til Barel.

official opening news