Karriere på Barel

Vi er alltid på utkikk etter nye talenter, gode hoder og kjappe hender til Barel. Hvis du synes vi virker som en spennende arbeidsplass er det bare å ta kontakt på epost karriere@barel.no.

Åpne stillinger på Barel akkurat nå:

 • Trainee produksjonsmedarbeider – Søknad lukket for 2023 – Vi vil vurdere nytt program i 2024.
 • Prosjektledere
 • Elektronikkutviklere
 • Mellomledere/skiftledere produksjon
 • Selgere

Under er tidligere stillinger.

Trainee på Barel høsten 2023 – Søknad lukket.

Barel skal høsten 2023 ansette flere til trainee-program. Dette gjøres i to “puljer” avhengig av når søkerne kan starte – første pulje starter 2.oktober, andre pulje i desember/januar. Trainee-perioden er et “tre-måneders gjensidig jobbintervju” – der nye ansatte skal få prøve å arbeide på Barel, og vi skal få sett søkere i aksjon. Det vil gis opplæring og kursing, flere kurs som gir kursbevis som kan brukes senere. F.eks. loddekurs, ESD-kurs, brannkurs, førstehjelpskurs, med mer.

Trainee-arbeiderne vil rullere mellom ulike oppgaver og arbeidsstasjoner. Her vil man få prøvd mange forskjellige oppgaver og stillingstyper hos Barel. Under er noen “stasjoner” man skal innom på trainee-perioden:


Håndmontering

Håndmontering er en sentral del av vår produksjonsprosess. Det er litt som å bygge LEGO – man får en oppskrift og en fasit, så gjelder det å bygge produktene med god kvalitet og uten feil.

Preforming

Mange komponenter kommer til Barel med forskjellig form fra hvordan de skal håndmonteres/brukes. Da må disse “preformes”, som går ut på enkle operasjoner for å klippe, bøye, forme komponenter og deler til å passe med sluttproduktene.

Testing og kvalitetskontroll

Testing er helt sentralt i alt Barel produserer. Hvert eneste produkt som sendes til våre kunder har vært testet minimum to ganger. Dette krever stor presisjon og dyktighet for å bli god på.


Hvis du synes dette virker interessant, send en søknad på karriere@barel.no eller les stillingsannonse under. Søknad via NAV eller Finn er også OK.

Stillingsannonse

se også finn.no og arbeidsplassen på NAV.

Barel fortsetter veksten og satser inn i fremtiden. Vi har vært gjennom en større omstilling siste år, og er nå klar til å sette fart videre. Vi har på tre år vokst fra 18 til 31 ansatte og skal i 2023 passere over 50 ansatte i Kirkenes. Dette er kun for å møte dagens markedsbehov og krav. Fremtiden er virkelig lys(!).

For å raskt få flere ansatte inn og gi alle en god oppstart, ønsker vi å prøve ut en «trainee-ordning». Vi ønsker at flere skal få prøve å jobbe på Barel og vil vise at vi har plass til mange bakgrunner og talenter. Vi vil tilby betalt opplæring, praksis, reising, pendlerbolig/hybel ved behov, over en periode på tre måneder. Vi skal ha to «puljer» med trainee-stillinger – første med oppstart 1.oktober og trainee-periode frem til 30.november. Runde to oppstart desember/januar avhengig av søkernes mulighet til oppstart. De som trives og de som gjør en god jobb får tilbud om fast jobb videre. Alle vil få tett oppfølging underveis og hjelp til å virkelig gi arbeid på Barel en sjanse.

Eksempler på bakgrunner vi har erfart, og tror, vil gjøre en god jobb og trives hos oss:

 • Bakgrunn fra fiskeri/fiskebruk: Har du skjært tunger eller jobbet på fileten? Da har «du det i nævan!» – perfekt for å montere elektronikk! Og vi kan tilby arbeid uten kalde fingre.
 • Liker håndarbeid, strikking, e.l.: Perfekt interesse for «håndmontering»/preforming av komponenter til elektronikk
 • Synes det er spennende å mekke/bygge ting: Kan passe veldig godt til håndmontering, evt til å bli maskinoperatør og kjøre noen av våre automatiserte linjer. Håndmontering er i praksis som å bygge avanserte legosett.
 • Bakgrunn som kokk, bartender e.l.: Ikke nødvendigvis relevant for det som skjer 8-16, men på våre firmafester passer dette perfekt. Vi er fleksible!

Og liker du koding, lodding, leke med Arduino/Raspberry Pi’s, 3D printing, elektriske motorer, lys, eller synes elektronikk er spennende – løp og søk! I beste fall ender du opp med jobb på Nord-Norges beste arbeidsplass. I verste fall har du det gøy og lærer noe nytt i tre måneder. Se under for kurs du vil få i perioden som du uansett får nytte av senere.

Kort om trainee-perioden

Målet med trainee-perioden er å ha tre måneder med gjensidig utprøvning av dere som ansatte og oss som arbeidsgiver. Trainee-perioden vil gå over 3 måneder. Den vil inkludere noen ukers opplæring og kursing fordelt utover perioden. Barel skal kjøre to runder med trainee-program høsten 2023 – første oppstart 1.oktober for de med kort oppsigelsestid, og runde to oppstart desember/januar avhengig av når søkere kan starte. Gjerne spesifiser mulig oppstartstidspunkt i søknaden din.

Under er et eksempel på en plan for en trainee-pulje på 3 måneder (12 uker). Merk at planen vil endres og tilpasses gruppene og kurstidspunkt når det nærmer seg.

 • Uke 1 (2.oktober): Introkurs og grunnopplæring: Informasjon om Barel, grunnkurs elektronikk, ESD-kurs, HMS og brannsikkerhet, innføring i kvalitetssystemer. Kjøp av arbeidsklær og utstyr.
 • Uke 2-5: Første runde rullerende arbeid. Trainee-gruppen deles inn i to-tre mindre grupper som arbeider på hver sin arbeidsstasjon. Får tett oppfølging fra våre fantastiske instruktører hele veien.
 • Uke 6: Kursuke – Loddekurs, brannkurs/slukkekurs, førstehjelpskurs, PC/Office-grunnopplæring. Midtveis evaluering og samtaler med alle.
 • Uke 7-10: Andre runde rullerende arbeid. Samme som runde en, men arbeider på andre områder/stasjoner enn runde 1.
 • Uke 11-12: Sluttevaluering, spesialisering i et arbeidsområde, samtaler om videre planer. De som trives hos Barel og de som vi ser gjør en god jobb vil få tilbud om fast jobb i 100% stilling som starter når trainee-perioden er over.[JP1] [BG2] 

Hva vil tilbyr

Det vil tilbys lønn under trainee-perioden i tråd med Barels lønnsmodell og den ansattes kvalifikasjoner. I trainee-perioden vil det tilbys lønn som «hjelpearbeider». Lønnsnivå etter endt trainee-periode vil variere utfra erfaring, stilling som tilbys, fagbrev/kvalifikasjoner, m.m.

Barel har svært gode pensjonsordninger, treningsavtaler, og andre goder for ansatte utover lønn. I tillegg er Barel på god vei mot målet sitt om å være Norges beste arbeidsplass og har de to siste årene vært «Great Place to Work»-sertifisert.

Hvordan er det å jobbe på Barel?

Se vår Facebookside (https://www.facebook.com/barelelectronics), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/barel-as/) eller Instagram (https://www.instagram.com/barel.no/) for et kort intervju med lærlingen vår Peder.

Barel er opptatt av likestilling og like muligheter. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke. Vi har i dag 32% kvinneandel, ansatte mellom 19 år til 65 år gamle, gjennomsnittsalder på 42 år og mange nasjonaliteter. Vi har god erfaring med tilrettelegging for ulike behov den ansatte måtte ha, f.eks. sosiale vansker/angst eller ulike funksjonsnedsettelser. Har du riktig innstilling og er motivert så vil vi strekke oss langt for at du skal trives hos oss!

Barel satser også stort på kursing og videreutdanning av alle våre ansatte. Du vil få en karriereplan når du starter med ulike kurs og sertifiseringer det forventes at du tar. Utover dette oppfordres alle ansatte til egenutvikling og Barel legger til rette for videreutdanning og kursing etter behov og ønske.

Kort om Barel og Kirkenes

Barel opplever stor vekst. Vi skal i 2023 vokse fra 27 ansatte til å bli over 50 ansatte. Kundene vil ha mer av produktene våre, så vi må sikre at vi har god nok leveranseevne inn i fremtiden. Vi ser alltid etter kloke hoder og flinke hender til mange ulike stillinger. Vi vil nærmeste tid blant annet ha bruk for prosjektledere, elektronikkutviklere, selgere, mellomledere/skiftledere, og mye mer. Synes du Barel virker som et spennende sted å arbeide – send oss en epost eller kom innom for en kaffe og en prat!

Hvis du ikke er kjent med Kirkenes, så ligger Kirkenes i Sør-Varanger kommune i Øst-Finmark med grense til både Finland og Russland. I kommunen bor det ca 10.000 innbyggere fordelt på herlige 4.000 kvadratkilometer med urørt natur. Det finnes en rekke økonomiske fordeler ved å bo og arbeide i Kirkenes, blant annet nedskrivning av studiegjeld, gratis barnehageplass, lavere skatt, og billigere strøm. Se også www.sprenggrenser.no for mer informasjon om å jobbe og bo i Kirkenes/Sør-Varanger