Author name: admin

Åpning av ny fabrikk

Fredag d 07.11.2014 var det offisiell åpning av den nye fabrikk til Barel AS. Kl 13 var det offisiell åpning ved grunnlegger av Barents samarbeidet og tidligere utenriksminister, Thorvald Stoltenberg, hvoretter det var omvisning for de inviterte gjestene i de nye lokalene. Etter omvisningen var det servering i kantina på Barel, med taler og overrekkelse …

Åpning av ny fabrikk Read More »

Ny HFX og HFXE

Barel har sertifisert en ny generasjons HFX og HFXE ballaster for Ex områder. Den nye generasjonen kommer i en nyutviklet innkapsling i aluminium og nye tilkoblingsklemmer. Elektronikken bygger på samme velkjente og solide konstruksjon som i dagens E1003 og E1004 varianter, med flere forbedringer på komponent- og funksjonsnivå. Den nye innkapslingen forbedrer ballastenes termiske egenskaper …

Ny HFX og HFXE Read More »

Innflytting i nytt bygg

Prosessen med å flytte til nye lokaler er godt i gang. Lager har flyttet alt og er i full drift i de nye lokaler. SMD-linjene er flyttet og begynt å produsere, mens den nye støypemaskin er installert og nesten ferdig med innkjøring. Loddemaskinen er satt opp og er klar for igangkjøring. Test og utvikling har …

Innflytting i nytt bygg Read More »

Barel jobber med LEAN

Som et ledd i arbeidet med å effektivisere og bedre flyten på bedriften har Barel startet å jobbe med LEAN. Det er opprettet 6 forbedringsgrupper på bedriften, og disse har begynt arbeidet. Mye tid er brukt på planlegging av layout i de nye lokalene og visuelle styring. I tillegg er det startet opp 5S arbeid, …

Barel jobber med LEAN Read More »

Besøk fra Vadsø VGS

Tirsdag 22. oktober var klasse 2 ENA fra Vadsø videregående skole på besøk hos oss. Barel er den eneste elektronikkprodusenten i skolens nærområde, og ettersom vi selv utvikler og produserer elektronikk, er det midt i blinken for elevene og lærerne å bli kjent med oss. Hensikten er å se og lære hvordan en moderne elektronikkprodusent …

Besøk fra Vadsø VGS Read More »

Byggestart

Endelig er vi i gang Barel har besluttet å bygge nytt bygg som er tilpasset den økte produksjon og gjør at vi får produksjon og lager på en flate. Endelig begynner det å skje ting rundt de eksisterende byggene, plasthallen er tømt, nytt fundament er støpt og hallen er klar for flytting. Samtidig er arbeidet …

Byggestart Read More »