Lærling sikret seg kompetansebevis

Vår lærling, Bambe Danielsen, har bestått og fått sitt kompetansebevis i produksjons elektroniker faget.

4 års lærling-tid, har gitt ham et kompetansebevis i innstøyping og slutt-test av våre eksplosjonssikre drivere.

Bambe har gjort en kjempejobb, og går nå over i fast stilling som Støypeoperatør.

Bambe kompetansebevis
Fra venstre: Vidar Rennan (prøvemenda i Sør-Trøndelag), Bambe Danielsen (Barel), John Syrstad (prøvenemda i Sør-Trøndelag) og Lillian Stokvold-Sundfær (opplæringskontoret i Øst-Finnmark)