Om Kirkenes

Kirkenes er et tettsted og administrasjonssenteret i Sør-Varanger kommune i Finnmark. Tettstedet har ca 3500 innbyggere, om man regner tettstedene Hesseng, Sandnes og Bjørnevatn, som ligger i umiddelbar nærhet, med i byområdet har byen ca 7200 innbyggere. Det er ca 10000 innbyggere i Sør- Varanger kommune fordelt på et areal på omkring 3 967 km². Kommunen grenser til Russland i øst og Finland. Det er grensepassering til Russland over Storskog som er beliggende ca 15 km fra Kirkenes.

Kirkenes ble grunnlagt i 1862, og fikk bystatus i 1998. Kirkenes ble kraftig bombet under andre verdenskrig. 320 bomberaid sørget for at Kirkenes var en av de hardest rammet byene under andre verdenskrig. Kirkenes ble frigjort av Den røde armé (Sovjetunionen) 25. oktober 1944, som den første byen i Norge. Byen er endepunkt for E6 og for Hurtigruten. I Kirkenes er sentrumsgatene skiltet både på norsk og russisk. Omkring 10 prosent av befolkningen i selve Kirkenes er russere.

Hovednæringen i Kirkenes var i mange år gruvedrift. På det meste hadde gruvedriften 1500 ansatte. I 1996 opphørte driften ved AS Sydvaranger, men i 2009 begynte arbeidet med å forberede gruvene for ny drift. I dag drives gruven av Sydvaranger Gruve AS med ca 350 ansatte. I den senere tid har turisme overtatt som den viktigste næringen i Kirkenes.

Militærleiren Høybuktmoen ligger ca. 14 km fra Kirkenes, og huser Garnisonen i Sør-Varanger, GSV. Byens flyplass, Høybuktmoen lufthavn, har daglige avganger til Oslo og Tromsø, samt resten av Finnmark. På sommeren er det en ukentlig avgang til Tyskland, og
flyplassen er bygget ut med egen internasjonal del.