Om Barel

Barel utvikler, produserer og markedsfører (selger) elektroniske produkter for kunder i den internasjonale belysningsindustrien. Bedriften er spesialisert på elektronikk for krevende og farlige miljøer, som en typisk finner innen olje og gass industrien.

Hovedmarkeder er lysarmaturer til bruk i eksplosjonsfarlige områder (Ex) I tillegg har bedriften inngått kontrakter med flere bedrifter om underleveranser av elektroniske delkomponenter, bl.a rømningssystemer for skip og interiørbelysning til fly. Termostater og styring av varmeovner er andre typer produkter som leveres i større volum.