Av tilbehør til belysning leverer Barel lampeholdere, batterier og gjennomgangskoplinger.

HFX T5/T8
THX DOBBEL
Datasheet Gå til sertifikater